ГОДИШНИ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ (ПО ГРУПИ) ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА "УСМИВКА"

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА "МЕЧО ПУХ"

РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА "ЗВЕЗДИЧКА" (ВТОРА И ТРЕТА)

РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА "МИКИ МАУС" (ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА)

РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА "ДЪГА" (ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА)