ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“

 

ОБЩИНА ВЕТОВО, ГРАД ВЕТОВО

Одобрен на ПС на 21.09.2016г.
Утвърден със Заповед на директора №16/21.09.2016 год.

 

Изтеглете или принтирайте в PDF формат тук: