ОДЗ Щастливо детство гр. Ветово е разположено в централната част на общинския център и обитава две сгради, в които се обгрижват между 160 и 180 деца в зависимост от демографския фактор.