Директор: Галя Ахмакова

Зам.-директор учебна дейност: Севгюл Емин

 

Педагогически специалисти:
м.с.Сание Караманова , Шемсие Камбурова и Гюлшен Пехливанова – обгрижващи яслена група;

Красимира Иванова и Назмие Чакърова – обгрижващи I-ва група;

Миглена Данаилова и Димитрина Николаева – обгрижващи II-ра група;

Светломира Димова и Виолета Пенчева – обгрижващи III-та група;

Даринка Василева и Есин Джин – обгрижващи IV-та група;

Павлинка Писанова и Севджихан Абтишева-Ебазерова – обгрижващи IV-та „А“ група;