Директор: Галя Ахмакова

Зам.-директор учебна дейност: Севгюл Емин

 

Педагогически специалисти:
м.с.Сание Караманова, Шемсие Камбурова и Гюлшен Пехливанова - обгрижващи яслена група "Зайчета";

Красимира Иванова и Назмие Чакърова - обгрижващи група "Усмивка";

Светломира Димова и Виолета Пенчева - обгрижващи група "Звездичка";

Даринка Василева и Есин Генджева - обгрижващи разновъзрастова група "Мики Маус";

Миглена Данаилова и Джансу Гайтан - обгрижващи група "Мучо Пух";

Павлинка Писанова и Севджихан Абтишева-Ебазерова - обгрижващи разновъзрастова група "Дъга";