Директор: Галя Ахмакова

Зам.-директор учебна дейност: Севгюл Емин

 

Педагогически специалисти:
м.с. Сание Караманова, Шемсие Камбурова и Мелиха Сатъ - обгрижващи яслена група "Зайчета";

Красимира Иванова и Равие Кочан - обгрижващи група "Усмивка";

Светломира Димова и Джансу Гайтан - обгрижващи група "Звездичка";

Даринка Василева и Назмие Чакърова - обгрижващи разновъзрастова група "Мики Маус";

Миглена Данаилова и Берна Юзеир - обгрижващи група "Мучо Пух";

Павлинка Писанова и Севджихан Абтишева-Ебазерова - обгрижващи разновъзрастова група "Дъга";