Директор: Галя Ахмакова

Зам.-директор учебна дейност: Севгюл Емин

 

Педагогически специалисти:
м.с.Сание Караманова, Шемсие Камбурова и Гюлшен Пехливанова - обгрижващи яслена група;

Светломира Димова и Виолета Пенчева - обгрижващи I-ва група;

Даринка Василева и Есин Генджева - обгрижващи II-ра група;

Красимира Иванова и Назмие Чакърова - обгрижващи III-та група;

Миглена Данаилова и Гергана Гарипова - обгрижващи РГ "МЕЧО ПУХ";

Павлинка Писанова и Севджихан Абтишева-Ебазерова - обгрижващи IV-та РГ "ДЪГА";