Директор: Галя Ахмакова

Зам.-директор учебна дейност: Севгюл Емин

 

Педагогически специалисти:
м.с.Сание Караманова , Шемсие Камбурова и Гюлшен Пехливанова - обгрижващи яслена група;

Даринка Василева и Xюлея Ибош - обгрижващи I-ва група;

Красимира Иванова и Назмие Чакърова - обгрижващи II-ра група;

Миглена Данаилова и Виолета Недева - обгрижващи III-та група;

Светломира Димова и Виолета Пенчева - обгрижващи IV-та група;

Павлинка Писанова и Севджихан Абтишева-Ебазерова - обгрижващи IV-та „А“ група;