Нови часове за прием и изпращане на децата

април 11, 2022 ahmakova

Нови часове за прием и изпращане на децата от 11.04.2022 г.

Уважаеми родители,

Поради отмяна на извънредната епидемична обстановка и отпадане на Насоките за работа в такава, считано от 11.04.2022 г. приемът на децата е до 8:30 часа, а изпращането им е след 16:30 часа
Отново ще се използват само централните входове на детските градини.
Отнася се за всички групи.
Леличките вече работят на смени.
Моля да не се нарушава вътрешния правилник, за което благодаря!

С уважение: Галя Ахмакова