Първа възрастова група(набор 2019 г.) за учебната 2022-2023

юни 15, 2022 ahmakova

Списък на децата от Първа възрастова група(набор 2019 г.) за учебната 2022-2023 г.

 1. Андрей Борисов
 2. Асан Илмиев
 3. Асел Юсуф
 4. Атакан Сезгинов
 5. Велислав Спасов
 6. Волкан Русчуклиев
 7. Габриел Христов
 8. Габриела Димитрова
 9. Галияна Господинова
 10. Денис Чакъров
 11. Димитър Димитров
 12. Димитър Атанасов
 13. Джейсън Димитров
 14. Елиф Караманова
 15. Емил Найденов
 16. Жасмина Димитрова
 17. Лилия Георгиева
 18. Максим Атанасов
 19. Миран Петров
 20. Пейтън Илиева
 21. Сарп Пехливанов
 22. Сена Фикретова
 23. Хилял Панджарова
 24. Ъшъл Юсуфова