Категория: Актуално

юни 15, 2022 ahmakova

Списък на децата от Първа възрастова група(набор 2019 г.) за учебната 2022-2023 г.

 1. Андрей Борисов
 2. Асан Илмиев
 3. Асел Юсуф
 4. Атакан Сезгинов
 5. Велислав Спасов
 6. Волкан Русчуклиев
 7. Габриел Христов
 8. Габриела Димитрова
 9. Галияна Господинова
 10. Денис Чакъров
 11. Димитър Димитров
 12. Димитър Атанасов
 13. Джейсън Димитров
 14. Елиф Караманова
 15. Емил Найденов
 16. Жасмина Димитрова
 17. Лилия Георгиева
 18. Максим Атанасов
 19. Миран Петров
 20. Пейтън Илиева
 21. Сарп Пехливанов
 22. Сена Фикретова
 23. Хилял Панджарова
 24. Ъшъл Юсуфова
април 11, 2022 ahmakova

Нови часове за прием и изпращане на децата от 11.04.2022 г.

Уважаеми родители,

Поради отмяна на извънредната епидемична обстановка и отпадане на Насоките за работа в такава, считано от 11.04.2022 г. приемът на децата е до 8:30 часа, а изпращането им е след 16:30 часа
Отново ще се използват само централните входове на детските градини.
Отнася се за всички групи.
Леличките вече работят на смени.
Моля да не се нарушава вътрешния правилник, за което благодаря!

С уважение: Галя Ахмакова

октомври 2, 2021 ahmakova

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
С настоящото Ви информираме за получено писмо от Дирекция „Социално подпомагане“ – Ветово относно Задължително предучилищно образование за 4-годишните деца от настоящата 2021-2022 учебна година в община Ветово
В него ДСП напомня, че за стартиращата на 15-ти септември учебна година предучилищното образование е задължително за децата, навършващи 4-годишна възраст през 2021 г., в община Ветово, която е осигурила условия за това след взето решение на Общинския съвет.
Получаването на социални и семейни помощи е обвързано със задължително посещаване от децата на подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи за задължително предучилищно образование.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Ветово, ще следи за посещаемостта в групите за предучилищно образование на децата, навършили 4 години.
Ако детето не е записано в група за предучилищно образование за учебната 2021-2022 година социалните плащания ще бъдат прекратени.
Информацията за децата, записани в групите за задължително предучилищно образование в общинските детски градини, се предоставя на Агенцията за социално подпомагане от Министерството на образованието и науката чрез автоматизиран програмен обмен на данни по силата на сключено Споразумение за сътрудничество.
Ако детето е записано в група за предучилищно образование за учебната 2021-2022 година, но не фигурира в подадената от МОН информация, родителите следва да предоставят в ДСП – Ветово, Служебна бележка от съответното учебно заведение. При не представяне на исканата информация социалните плащания ще бъдат прекратени.
С цел избягване на недоразумения и проблеми, Ръководството на ДГ – гр. Ветово Ви предоставя настоящата информация за сведение.

                                  Директор: Г. Ахмакова
септември 17, 2020 ahmakova

На 17.09.2020г., в ДГ „Щастливо детство“-гр. Ветово, бе организирано и проведено откриване на реновирана детска площадка.
Гости на мероприятието бяха: Директори на „Каолин“ ЕАД-гр. Сеново, кметът на общ. Ветово, председателят на ОбС – Ветово,
общински съветници, директори на учебни заведения.

Децата представиха кратка програма и получиха прекрасни подаръци от директорите на фирма „Каолин“ ЕАД.

Полученото дарение е на стойност 51 925 лв.