Категория: ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

юни 15, 2022 ahmakova

Списък на децата от Първа възрастова група(набор 2019 г.) за учебната 2022-2023 г.

 1. Андрей Борисов
 2. Асан Илмиев
 3. Асел Юсуф
 4. Атакан Сезгинов
 5. Велислав Спасов
 6. Волкан Русчуклиев
 7. Габриел Христов
 8. Габриела Димитрова
 9. Галияна Господинова
 10. Денис Чакъров
 11. Димитър Димитров
 12. Димитър Атанасов
 13. Джейсън Димитров
 14. Елиф Караманова
 15. Емил Найденов
 16. Жасмина Димитрова
 17. Лилия Георгиева
 18. Максим Атанасов
 19. Миран Петров
 20. Пейтън Илиева
 21. Сарп Пехливанов
 22. Сена Фикретова
 23. Хилял Панджарова
 24. Ъшъл Юсуфова
април 11, 2022 ahmakova

Нови часове за прием и изпращане на децата от 11.04.2022 г.

Уважаеми родители,

Поради отмяна на извънредната епидемична обстановка и отпадане на Насоките за работа в такава, считано от 11.04.2022 г. приемът на децата е до 8:30 часа, а изпращането им е след 16:30 часа
Отново ще се използват само централните входове на детските градини.
Отнася се за всички групи.
Леличките вече работят на смени.
Моля да не се нарушава вътрешния правилник, за което благодаря!

С уважение: Галя Ахмакова