юни 5, 2024 ahmakova

Грамоти за издигане престижа на институцията

През учебната 2023-2024 година в група „Звездичка“ при ДГ „Щастливо детство“-гр. Ветово, за издигане престижа на институцията чрез активно участие във фолклорни и танцови изяви пред обществеността на град Ветово, с решение на педагогически съвет, на заключителен концерт пред деца учители и родители, бяха връчени грамоти на Ивелин Ивелинов и Катерина Калоянова.

юни 5, 2024 ahmakova

Учителките на група „Звездичка“ с грамоти за издигане престижа на институцията

На заключителен концерт за учебната 2023-2024 година пред деца, учители и родители бяха връчени грамоти на учителките на група“ Звездичка “ – госпожа Светломира Димова и госпожица Джансу Гайтан, с мотив за издигане престижа на  институцията чрез своята активна творческа и педагогическа работа с децата. През учебната година двете учителки нееднократно включиха своите възпитаници в конкурси на национално и международно ниво. Благодарение на техният труд, детска градина „Щастливо детство“ и група „Звездичка“ получиха благодарствен адрес от издателска къща „Клевър Бук“, а децата от групата получиха материални награди.

юни 5, 2024 ahmakova

„Бързи герои 112“

През второ полугодие на учебната 2023 – 2024 година разновъзрастова група „Мики Маус“ с ръководител г-ца Чакърова се включи в здравно-образователна програма за превенция на инсулта „Бързи герои 112“. Програмата бе насочена за работа с деца от 6 до 10 годишна възраст.  В края на учебната година участвалите деца получиха индивидуални благодарствени адреси. Такъв бе връчен на госпожица Чакърова и на детската градина за участие в тази програма.

юни 2, 2024 ahmakova

Отлично представяне в националния конкурс за детска рисунка под надслов „Картичка за мама“

През месец февруари на учебната 2023 – 2024 година групите „Мики Маус“ при ДГ “ Щастливо детство“ и „Дъга“ при ДГ “ Хр. Ботев“ гр. Ветово, под ръководството на старши учителките г-жа Писанова и г-жа Абтишева, се включиха в национален конкурс за детска рисунка под надслов „Картичка за мама“. Участвалите деца получиха грамоти за участие, а детето Силвия Пенева получи и материална награда – графичен таблет за своето отлично представяне на конкурса. В края на учебната година на участвалите деца, на техните учителки и на детската градина бяха връчени  грамотите за отлично представяне в националния детски конкурс от издателска група „Просвета“ на тържество посветено на изпращане на децата на 6 годишна възраст в училище пред родители и учители от детската градина.

юни 1, 2024 ahmakova

ОБЯВА за свободни места през учебната 2024 – 2025 година

ОБЯВА

за свободни места през учебната 2024- 2025 година

Детското заведение обявява свободни места към 01.06.2024 година както следва:

1. Яслена група 2 годишни деца с Целодневна организация – 6 незаети места

2. Първа възрастова група 3 годишни деца с Целодневна организация – 0 незаети места

3. Втора възрастова група 4 годишни деца с Целодневна организация – 0 незаети места

4. Трета възрастова група 5 годишни деца с Целодневна организация – 0 незаети места

5. Четвърта възрастова група 6 годишни деца с Целодневна организация – 0 незаети места

Необходими документи, които се подават на място в детската градина, всеки работен ден от 8:00 до 16.00ч. часа, в срок до 01.09.2024 г. за заемане на незаетите места в яслена група.

1. Заявление по образец;

2. Копие от удостоверение за раждане на детето/ с предоставяне на оригинал за сравнение/;

3. Документ, удостоверяващ имунизационен статус на детето от личен лекар;

4. Документи, издадени от компетентни органи, за удостоверяване на обстоятелства по критерии за прием, определени в Наредбата на общински съвет и Правилника за дейността на детската градина;

Период на оформяне на окончателни списъци за учебната 2024/2025 година: 01.09.2024 г.–15.09.2024 г.

Директор: ( п ) 

Галя Ахмакова,

на ДГ “ Щастливо детство“ гр. Ветово

април 24, 2024 ahmakova

„Много важна приказка“ – спектакъл за пътната безопасност.

На 24.04.2024 г. пред децата от детската градина бе изнесен образователен спектакъл за пътната безопасност с интригуващото заглавие „Много важна приказка“.

март 13, 2024 ahmakova

Децата от ДГ „Щастливо детство“ учиха с полицай за безопасността на движението

Срещата на децата с полицейски служител се състоя в рамките на инициатива, провеждана от Министерството на вътрешните работи, за повишаване знанията и уменията на подрастващите в направление „пътна безопасност“ и механизма за сътрудничество между МВР и министерството на образованието.

По интересен и забавен начин младши полицейски инспектор Росица Милчева, служител в РУ – Ветово, разясни на децата основните правила, които те трябва за знаят и да прилагат като участници в движението – пешеходци, водачи на велосипеди, на ролери и тротинетки и т.н.

С готовност възпитаниците на „Щастливо детство“ се включиха активно в тематичните, ролеви игри, които се проведоха на предварително подготвено трасе и показаха завидни знания и умения, усвоени по време на заниманията в детската градина. Освен това децата успяха да изненадат полицейски инспектор Милчева, като й показаха своите отлични познания за местата и начините за безопасно пресичане, както и за цветовете на светофарните уредби и значението им. Тя от своя страна им припомни още защо трябва да ползват обезопасителни колани в колите, защо да слагат каски и кои са основните правила, които задължително да спазват в конкретни ситуации по време на игрите, за да са в безопасност на пътя.

януари 15, 2024 ahmakova

Касово изпълнение на бюджета на ДГ „Щастливо детство” към 31.12.2023 г.

Обяснителна записка към касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Щастливо детство” към 31.12.2023 г.

Държавни дейности

Местни дейности

Дофинансиране