rabbits

ЯСЛЕНА ГРУПА "ЗАЙЧЕТА"

Дневен режим

Очаквани резултати по образователни направления

Медицински сестри: Сание Караманова, Шемсие Камбурова и Мелиха Сатъ

Помощно-обслужващ персонал: Димитричка Цонева