СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“
ЗА ПЕРИОДА 2016–2020 ГОДИНА

 

Приета на ПС на 21.09.2016 г.

 

Изтеглете или принтирайте в PDF формат тук: