ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

БРОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

„Управление на иновациите в детската градина“

гр. Разград, хотел „Акцент“

На 13.07.2022 г. присъствено;

На 15.07.2022 г. дистанционно.

Начален час на 13.07.2022 г.: 9:00ч.

Краен час: 16:00ч.

Начален час на 15.07.2022 г.: 09:00

Краен час: 18:00

Център „Интерактивно обучение“ ЕООД

11