Отчет за касово изпълнение по проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ за периода 01.01.2022-30.06.2022 г.

юли 8, 2022 ahmakova

Отчет за касово изпълнение по проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ за периода 01.01.2022-30.06.2022 г.

Отчет за касово изпълнение по проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ за периода 01.01.2022-30.06.2022 г.