Отчет по проект АПСПО

януари 16, 2023 ahmakova

Отчет за касово изпълнение по проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.

Отчет за касово изпълнение по проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.