„Бързи герои 112“

юни 5, 2024 ahmakova

„Бързи герои 112“

През второ полугодие на учебната 2023 – 2024 година разновъзрастова група „Мики Маус“ с ръководител г-ца Чакърова се включи в здравно-образователна програма за превенция на инсулта „Бързи герои 112“. Програмата бе насочена за работа с деца от 6 до 10 годишна възраст.  В края на учебната година участвалите деца получиха индивидуални благодарствени адреси. Такъв бе връчен на госпожица Чакърова и на детската градина за участие в тази програма.