НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 г.

Списък на приетите деца в първа възрастова група за учебната 2023-2024 г.:

1 ГАЛЕНА  ЛЮЦКАНОВА
2 ГАЛЕНА  АТАНАСОВА
3 ГАЛИАНА  АТАНАСОВА
4 ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
5 ГЕРГАНА  ГЕОРГИЕВА
6 ГРАЦИЯ  ГЕОРГИЕВА
7 ДАНИЕЛ  ДАНАИЛОВ
8 ДАРИЯ  ДАНАИЛОВА
9 ДЖЕМ  МУСТАФА
10 ЕМИНА  СЕИДКАЛИ
11 ЗЛАТКА  ДИМИТРОВА
12 ИВАЙЛО  ЛЮЦКАНОВ
13 ИРЕМ  АЗМИЕВА
14 КОРАЙ  ДЖЕФЕР
15 ЛИЛИЯ  ДИМИТРОВА
16 МИРАН  ВИВИКОВ
17 НАЙДЕН  ПЕТРОВ
18 НИЛ  УЗУНОВА
19 ПАВЕЛ  ПЕНЧЕВ
20 ПЕПИ  РОСЕНОВА
21 ПЛАМЕН  ПЛАМЕНОВ
22 РОБЕРТО  ЗЛАТЕВ
23 СТЕФАН  ВАСИЛЕВ
24 СЪЛЗИЦА  ДИМИТРОВА
25 ЯНУШ  ЛЮБОМИРОВ

ПРИЕМЪТ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО НАРЕДБА №22 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ВЕТОВО ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО.

За прием на деца в ДГ родителите/настойниците представят следните задължителни документи:

  1. Заявление – по утвърден образец(изтегли в doc, изтегли в pdf) и декларация(изтегли в doc, изтегли в pdf).
  2. Копие от удостоверението за раждане на детето.
  3. Лична карта /за справка/ на родителя/настойника/.
  4. Медицински документи /при постъпване на детето/.

Необходими медицински документи:

При първоначално постъпване на дете в детската градина, родителите/настойниците представят следните медицински документи:
1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина;
3. Изследвания на кръв и урина в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детска градина;
4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детска градина.
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детската градина, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 за имунизациите в Република България.