Категория: Бюджет и отчети

януари 15, 2024 ahmakova

Касово изпълнение на бюджета на ДГ „Щастливо детство” към 31.12.2023 г.

Обяснителна записка към касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Щастливо детство” към 31.12.2023 г.

Държавни дейности

Местни дейности

Дофинансиране

януари 16, 2023 ahmakova

Отчет за касово изпълнение по проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.

Отчет за касово изпълнение по проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.