Отчет по проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ за периода 01.01.2022-31.03.2022 г.

април 15, 2022 ahmakova

Отчет за касово изпълнение по проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ за периода 01.01.2022-31.03.2022 г.