Касово изпълнение на бюджета на ДГ „Щастливо детство” към 31.12.2023

януари 15, 2024 ahmakova

Касово изпълнение на бюджета на ДГ „Щастливо детство” към 31.12.2023 г.

Обяснителна записка към касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Щастливо детство” към 31.12.2023 г.

Държавни дейности

Местни дейности

Дофинансиране