Сформиране на обществен съвет

декември 20, 2016 ahmakova No comments exist

На 09.12.2016 г. (петък) от 16:30 часа в методичния кабинет, находящ се в централния корпус в сградата на Детска градина „Щастливо детство”, гр. Ветово, ул. „Г.С.Раковски” № 2, се проведе събрание на родителите, излъчени на родителски срещи по групи за създаване на обществен съвет, свикано от директора на ДГ на основание чл.3 ,чл.7 т.2.и чл.7 (3 )от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., издаден от министъра на образованието и науката.

За да видите протокола от събранието, както и повече информация за обществения съвет, моля натиснете ТУК.

Вашият коментар