Ден: 01.06.2024

юни 1, 2024 ahmakova

ОБЯВА за свободни места през учебната 2024 – 2025 година

ОБЯВА

за свободни места през учебната 2024- 2025 година

Детското заведение обявява свободни места към 01.06.2024 година както следва:

1. Яслена група 2 годишни деца с Целодневна организация – 6 незаети места

2. Първа възрастова група 3 годишни деца с Целодневна организация – 0 незаети места

3. Втора възрастова група 4 годишни деца с Целодневна организация – 0 незаети места

4. Трета възрастова група 5 годишни деца с Целодневна организация – 0 незаети места

5. Четвърта възрастова група 6 годишни деца с Целодневна организация – 0 незаети места

Необходими документи, които се подават на място в детската градина, всеки работен ден от 8:00 до 16.00ч. часа, в срок до 01.09.2024 г. за заемане на незаетите места в яслена група.

1. Заявление по образец;

2. Копие от удостоверение за раждане на детето/ с предоставяне на оригинал за сравнение/;

3. Документ, удостоверяващ имунизационен статус на детето от личен лекар;

4. Документи, издадени от компетентни органи, за удостоверяване на обстоятелства по критерии за прием, определени в Наредбата на общински съвет и Правилника за дейността на детската градина;

Период на оформяне на окончателни списъци за учебната 2024/2025 година: 01.09.2024 г.–15.09.2024 г.

Директор: ( п ) 

Галя Ахмакова,

на ДГ “ Щастливо детство“ гр. Ветово