Ден: 05.06.2024

юни 5, 2024 ahmakova

Грамоти за издигане престижа на институцията

През учебната 2023-2024 година в група „Звездичка“ при ДГ „Щастливо детство“-гр. Ветово, за издигане престижа на институцията чрез активно участие във фолклорни и танцови изяви пред обществеността на град Ветово, с решение на педагогически съвет, на заключителен концерт пред деца учители и родители, бяха връчени грамоти на Ивелин Ивелинов и Катерина Калоянова.

юни 5, 2024 ahmakova

Учителките на група „Звездичка“ с грамоти за издигане престижа на институцията

На заключителен концерт за учебната 2023-2024 година пред деца, учители и родители бяха връчени грамоти на учителките на група“ Звездичка “ – госпожа Светломира Димова и госпожица Джансу Гайтан, с мотив за издигане престижа на  институцията чрез своята активна творческа и педагогическа работа с децата. През учебната година двете учителки нееднократно включиха своите възпитаници в конкурси на национално и международно ниво. Благодарение на техният труд, детска градина „Щастливо детство“ и група „Звездичка“ получиха благодарствен адрес от издателска къща „Клевър Бук“, а децата от групата получиха материални награди.

юни 5, 2024 ahmakova

„Бързи герои 112“

През второ полугодие на учебната 2023 – 2024 година разновъзрастова група „Мики Маус“ с ръководител г-ца Чакърова се включи в здравно-образователна програма за превенция на инсулта „Бързи герои 112“. Програмата бе насочена за работа с деца от 6 до 10 годишна възраст.  В края на учебната година участвалите деца получиха индивидуални благодарствени адреси. Такъв бе връчен на госпожица Чакърова и на детската градина за участие в тази програма.